Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Xã An Điền nằm ở phía tây nam của thị xã Bến Cát. Phía bắc giáp huyện Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng và phường Mỹ Phước; Phía đông giáp phường Mỹ Phước và phường Thới Hòa; Phía nam giáp xã Phú An; Phía tây giáp xã An Tây.

4. Đường nối từ đường HL608 lên đường vành đai 4 sẽ mở

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Điền đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1 km nối từ HL608 ở đoạn công ty Chấn Kiệt và kéo lên đường vành đai 4 sẽ mở trong tương lai.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Điền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở xã An Điền, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường bắc nam 02

Đây là tuyến đường bắc nam 02 chạy dọc trên địa bàn xã khoảng 7,35 km. Tuyến cắt qua đường tỉnh 7A ở đoạn gần công ty MDF Việt Nam.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Điền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở xã An Điền, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối từ đường Pasteur Avenue ra phía đông của xã

Trong tương lai xã An Điền sẽ có tuyến đường dài khoảng 3,07 km nối từ đường Pasteur Avenue và kéo ra phía đông, cắt qua đường tỉnh 748.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Điền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát.

 Đường sẽ mở ở xã An Điền, thị xã Bến Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Bến Cát: Xem và tải về TẠI ĐÂY.