Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hội Nghĩa thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Hội Nghĩa nằm ở phía bắc thị xã Tân Uyên. Phía đông giáp huyện Bắc Tân Uyên và phường Uyên Hưng Phía tây và phía bắc giáp huyện Bắc Tân Uyên Phía nam giáp phường Tân Hiệp và phường Uyên Hưng.

1. Đại lộ nam Tân Uyên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hội Nghĩa đáng chú ý có tuyến đường đại lộ nam Tân Uyên chạy qua phía tây của phường một đoạn khoảng 2,6 km và nối với đường tỉnh 747.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Bến Cát 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hội Nghĩa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường vành đai 4

Đây là tuyến đường vành đai 4 cắt qua qua địa bàn phường Hội Nghĩa khoảng 4,25 km. Tuyến đi qua đường tỉnh 747 ở đoạn trường THCS Hội Nghĩa.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hội Nghĩa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường tỉnh 747 lên phía bắc

Trong tương lai phường Hội Nghĩa sẽ có tuyến đường dài khoảng 3,3 km nối từ đường tỉnh 747 ở đoạn BIDV chi nhánh Thủ Dầu Một – PGD Tân Bình và kéo lên phía bắc của phường.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hội Nghĩa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.