Tags

Bản đồ quy hoạch thị xã Tân Uyên

Tìm theo ngày
Bản đồ quy hoạch thị xã Tân Uyên mới nhất

Bản đồ quy hoạch thị xã Tân Uyên mới nhất

Thông tin bản đồ quy hoạch thị xã Tân Uyên sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch giao thông tại 2 xã và 10 phường.

Gồm, 2 xã: Quy hoạch giao thông ở xã Bạch Đằng, Thạnh Hội.

Tại 10 phường: Quy hoạch giao thông ở phường Hội Nghĩa, Khánh Bình, Phú Chánh, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Thạnh Phước, Uyên Hưng, Vĩnh Tân .

Bản đồ quy hoạch thị xã Tân Uyên cũng sẽ được chia thành hai loại là: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch giao thông.

Trong đó, bản đồ quy hoạch giao thông sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

Còn bản đồ quy hoạch sử dụng đất sẽ giúp các địa phương, cơ quan, cá nhân có những thay đổi định hướng dùng quỹ đất phù hợp với nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực ở từng địa phương.

Bên cạnh đó, bản đồ quy hoạch thị xã Tân Uyên cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Tân Uyên.

- Hình ảnh thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

- Hình ảnh ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

- Hình ảnh ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.