Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Uyên Hưng nằm ở phía đông bắc thị xã Tân Uyên. Phía đông và phía bắc giáp huyện Bắc Tân Uyên; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Hội Nghĩa; Phía nam giáp tỉnh Đồng Nai và phường Khánh Bình, xã Bạch Đằng.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

22. Đường nối từ đường tỉnh 746 lên đường Tố Hữu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 990 m nối từ đường tỉnh 746 lên đường Tố Hữu ở đoạn gần khu dân cư Phú Hưng.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên. 

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

23. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 22 lên đường Tố Hữu

Đây là tuyến đường dài khoảng 675 m nối từ đường sẽ mở ở mục 22 đoạn giao nhau với ĐH-421 và kéo lên đường Tố Hữu theo hướng bắc.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

24. Đường song song theo con rạch

Trong tương lai phường Uyên Hưng sẽ có tuyến đường dài khoảng 900 m nối từ đường tỉnh 746 và kéo lên phía bắc. Tuyến chạy song song theo con rạch gần nhà trọ Phạm Gia.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.