Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Uyên Hưng nằm ở phía đông bắc thị xã Tân Uyên. Phía đông và phía bắc giáp huyện Bắc Tân Uyên; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Hội Nghĩa; Phía nam giáp tỉnh Đồng Nai và phường Khánh Bình, xã Bạch Đằng.

10. Đường nối từ đường tỉnh 745 ra phía đông

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 6,2 km nối từ đường tỉnh 745 ở đoạn trung tâm Mobifone huyện Tân Uyên và kéo ra phía đông của phường.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối từ đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một lên đường sẽ mở ở mục 10

Đây là tuyến đường dài khoảng 875 m nối 2 tuyến đường sẽ mở trong tương lai là đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một và đường ở mục 10. Tuyến đi qua đoạn công ty TNHH Gỗ Việt Tú.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối đường tỉnh 747 với đường tỉnh 745

Trong tương lai phường Uyên Hưng sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,95 km nối đường tỉnh 747 với đường tỉnh 745. Tuyến đi qua đoạn công ty TNHH Sung Gwang Vina.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.