Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Uyên Hưng nằm ở phía đông bắc thị xã Tân Uyên. Phía đông và phía bắc giáp huyện Bắc Tân Uyên; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Hội Nghĩa; Phía nam giáp tỉnh Đồng Nai và phường Khánh Bình, xã Bạch Đằng.

7. Đường nối từ đường tỉnh 747 xuống cầu Bạch Đằng

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 235 m nối từ đường tỉnh 747 ở đoạn ngã ba Bình Hóa và kéo xuống cầu Bạch Đằng.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối từ đường tỉnh 747 lên đường tỉnh 746

Đây là tuyến đường dài khoảng 1 km nối từ đường tỉnh 747 ở đoạn ngã ba Bình Hóa và kéo lên đường tỉnh 746 theo hướng tây bắc.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối từ đường Nguyễn Hữu Cảnh sang đường tỉnh 747

Trong tương lai phường Uyên Hưng sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,75 km nối từ đường Nguyễn Hữu Cảnh và kéo sang đường tỉnh 747 theo hướng đông. Tuyến đi qua đoạn nhà gỗ Phương Nam.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên. 

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.