Tags

Đường sẽ mở ở thị xã Tân Uyên

Tìm theo ngày
Đường sẽ mở ở thị xã Tân Uyên mới nhất

Đường sẽ mở ở thị xã Tân Uyên mới nhất

Thông tin đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Tân Uyên sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các tuyến đường sẽ mở ở 2 xã và 10 phường trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

Gồm, 10 phường: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hội Nghĩa, Khánh Bình, Phú Chánh, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Thạnh Phước, Uyên Hưng, Vĩnh Tân.

Tại 2 xã: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bạch Đằng, Thạnh Hội.

Bên cạnh đó, đường sẽ mở ở thị xã Tân Uyên cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên địa bàn thị xã Tân Uyên.

- Tổng số tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở các xã, phường.

- Thông tin tuyến đường quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, tổng chiều dài, chiều rộng, điểm đầu - điểm cuối, điểm giao cắt, tiến độ thi công, thời gian dự kiến hoàn thành, đường đi qua các dự án nào.

- Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch.