Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Uyên Hưng nằm ở phía đông bắc thị xã Tân Uyên. Phía đông và phía bắc giáp huyện Bắc Tân Uyên; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Hội Nghĩa; Phía nam giáp tỉnh Đồng Nai và phường Khánh Bình, xã Bạch Đằng.

4. Đường nối từ đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một xuống phía nam

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,25 km nối từ đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một sẽ mở trong tương lai và kéo xuống phía nam. Tuyến cắt qua đường tỉnh 746 ở đoạn cửa hàng xăng dầu Nam Tân Uyên.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên. 

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một về phía tây

Đây là tuyến đường dài khoảng 755 m nối từ đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một ở đoạn gần Wealgate Rubbers và kéo về phía tây của phường.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 5 xuống đường tỉnh 746

Trong tương lai phường Uyên Hưng sẽ có tuyến đường dài khoảng 665 m nối từ đường sẽ mở ở mục 5 và kéo xuống đường tỉnh 746. Tuyến đi qua công ty TNHH Cự Vỹ.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.