Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Uyên Hưng nằm ở phía đông bắc thị xã Tân Uyên. Phía đông và phía bắc giáp huyện Bắc Tân Uyên; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Hội Nghĩa; Phía nam giáp tỉnh Đồng Nai và phường Khánh Bình, xã Bạch Đằng.

1. Đường nối từ đường tỉnh 747 lên cầu Bạch Đằng

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,25 km nối từ đường tỉnh 747 và kéo lên cầu Bạch Đằng. Tuyến đi qua đoạn hồ bơi – gym Tiamo Riverside.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 1 lên cầu Bạch Đằng

Đây là tuyến đường dài khoảng 665 m nối từ đường sẽ mở ở mục 1 và kéo lên cầu Bạch Đằng. Tuyến chạy song song với đường tỉnh 747.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một

Trong tương lai phường Uyên Hưng sẽ có đại lộ Uyên Hưng – Thủ Dầu Một đoạn chạy qua địa bàn phường dài khoảng 3,5 km. Tuyến nối từ cầu Bạch Đằng và kéo về phía tây của phường.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.