Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Thạnh Phước có vị trí địa lý: Phía đông tỉnh Đồng Nai qua sông Đồng Nai; Phía đông nam giáp xã Thạnh Hội; Phía tây và phía nam giáp phường Thái Hòa; Phía bắc giáp phường Khánh Bình; Phía đông bắc giáp xã Bạch Đằng.

7. Đường nối từ đường tỉnh 747 về phía tây

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Phước đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,1 km nối từ đường tỉnh 747 và kéo về phía tây của phường. Tuyến đi qua đoạn cửa hàng điện nước Tấn Hào Phát.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường sẽ mở ở mục 5 với mục 7

Đây là tuyến đường dài khoảng 650 m nối đường sẽ mở ở mục 5 với mục 7. Tuyến đi qua đoạn công ty vận tải Phạm Văn Bình.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường cắt qua rạch Thạnh Phước

Trong tương lai phường Thạnh Phước sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,2 km nối từ khu phố Cây Chàm và kéo về phía tây của phường. Tuyến cắt qua rạch Thạnh Phước.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thạnh Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.