Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Uyên Hưng nằm ở phía đông bắc thị xã Tân Uyên. Phía đông và phía bắc giáp huyện Bắc Tân Uyên; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Hội Nghĩa; Phía nam giáp tỉnh Đồng Nai và phường Khánh Bình, xã Bạch Đằng.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

25. Đường nối từ đường tỉnh 746 lên đường HL412

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,2 km nối từ đường tỉnh 746 lên HL412. Tuyến đi qua trung tâm giới thiệu việc làm huyện Tân Uyên.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên. 

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

26. Đường nối từ đường tỉnh 747 sang đường sẽ mở ở mục 25

Đây là tuyến đường dài khoảng 630 m nối từu đường tỉnh 747 ở đoạn trường Tiểu học Uyên Hưng và kéo ra đường sẽ mở ở mục 25 theo hướng đông.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên. 

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

27. Đường đi qua Điện lực Tân Uyên.

Trong tương lai phường Uyên Hưng sẽ có tuyến đường dài khoảng 405 m nối từ đường tỉnh 747 và kéo lên đường sẽ mở ở mục 25. Tuyến đi qua đoạn Điện lực Tân Uyên.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên. 

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.