Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Uyên Hưng nằm ở phía đông bắc thị xã Tân Uyên. Phía đông và phía bắc giáp huyện Bắc Tân Uyên; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Hội Nghĩa; Phía nam giáp tỉnh Đồng Nai và phường Khánh Bình, xã Bạch Đằng.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

16. Đường nối từ đường tỉnh 746 xuống phía nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 730 m nối từ đường tỉnh 746 xuống phía nam đoạn gần The Mộc Garden Bình Dương.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 16 lên HL411

Đây là tuyến đường dài khoảng 330 m nối từ đường sẽ mở ở mục 16 và kéo lên HL411 ở đoạn đường đi vào Garage Năm Dõng.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường nối từ đường tỉnh 747 xuống đường tỉnh 746

Trong tương lai phường Uyên Hưng sẽ có tuyến đường dài khoảng 685 m nối từ đường tỉnh 747 và kéo xuống đường tỉnh 746. Tuyến đi qua sân vận động huyện Tân Uyên.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Uyên Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.