Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Ninh Sơn là một phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp xã Xuân Sơn; phía tây giáp xã Ninh Thượng; phía nam giáp xã Ninh An; phía bắc giáp Phú Yên.

1. Đường cao tốc Bắc Nam

Đoạn đường vuông góc với Đường tỉnh 7 có chiều dài khoảng 2,2 km, có một đầu ở Đường tỉnh 7 và cách đường Thôn1b Quang Son khoảng 900 m về phía đông nam. 

   Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 

 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sơn. (Ảnh chụp màn hình Google). 

2. Đường tỉnh 651G

Đường tỉnh 651G sẽ mở có đoạn đi qua địa bàn xã với chiều dài khoảng 4,8 km. Đoạn đường đi qua khu vực UBND xã Ninh Sơn.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ninh Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ninh Sơn. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ninh Sơn trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY