Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Thành Công là một trong 14 phường của quận Ba Đình, TP Hà Nội. Phường có diện tích 0,64 km², giáp với nhiều phường khác ở quận Đống Đa và quận Ba Đình. Cụ thể, phía bắc của phường Thành Công giáp phường Giảng Võ (quận Ba Đình), phía tây giáp phường Láng Hạ và phường Láng Thượng (quận Đống Đa), phía nam giáp phường Láng Hạ (quận Đống Đa), phía đông giáp phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa). (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường đi qua khu vực số 14, Ngõ 16, phố Huỳnh Thúc Kháng

Một đường đi qua khu vực số 14, Ngõ 16, phố Huỳnh Thúc Kháng sẽ được mở. Đoạn đường cũng đi qua khu vực 102/G22, phố Huỳnh Thúc Kháng, Khu tập thể Bắc Thành Công.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua số 7g4d, Ngõ 12 Nguyên Hồng

Một đoạn đường đi qua số 7g4d, Ngõ 12, đường Nguyên Hồng cũng có thể được mở với chiều dài khoảng 160 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 101 toà nhà G2, và điểm cuối ở khu vực số 12, phố Nguyên Hồng.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường cắt qua chợ Thành Công

Đường cắt qua chợ Thành Công có chiều dài khoảng 40 m. Đoạn đường kết thúc ở khu vực tập thể B7 Thành Công.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Google).

Xem và tải về Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội:

Bản đồ 1a

Bản đồ 2a

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND quận Ba Đình lập và công bố vào cuối năm 2021).