Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Phúc Xá là một trong 14 phường của quận Ba Đình, TP Hà Nội. Phường có diện tích 0,92 km², giáp với nhiều phường khác ở quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm,  Long Biên và quận Ba Đình. Cụ thể, phía tây nam của phường Phúc Xá giáp phường Trúc Bạch, Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) và phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), phía đông nam giáp phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), phía tây bắc phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), phía đông bắc giáp phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) với ranh giới tự nhiên là sông Hồng. (Ảnh: Google).

4. Đường đi qua Sân bóng 10-10

Đường đi qua Sân bóng 10-10 sẽ mở tại phường có chiều dài khoảng 600 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 125, phố Tân Ấp và kết thúc ở khu vực số 37, phố Tân Ấp.

 Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội  

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Xá theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Xá. (Nguồn ảnh: Google).

5. Đường nối đường Tân Ấp với đường Phúc Xá mới

Đường nối đường Tân Ấp với đường Phúc Xá mới cũng sẽ được mở với chiều dài khoảng 120 m. Đoạn đường có điểm đàu ở số 42, phố Tân Ấp và đi qua sân tennis Tân Ấp.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Xá theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Phúc Xá. (Nguồn ảnh: Google).

Xem và tải về Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội:

Bản đồ 1a

Bản đồ 2a

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND quận Ba Đình lập và công bố vào cuối năm 2021).