Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Giảng Võ là một trong 14 phường của quận Ba Đình, TP Hà Nội. Phường có diện tích 0,4 km², giáp với nhiều phường khác ở quận Đống Đa và quận Ba Đình. Cụ thể, phía bắc của phường Giảng Võ giáp phường Kim Mã (quận Ba Đình), phía đông giáp phường Kim Mã (quận Ba Đình) và phường Cát Linh (quận Đống Đa), phía nam giáp phường Cát Linh (quận Đống Đa) và phường Thành Công (quận Ba Đình), phía tây giáp phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình). (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường vuông góc với đường La Thành

Đường vuông góc với đường La Thành có chiều dài khoảng 120 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 77, Ngõ 84, đường Ngọc Khánh.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Giảng Võ theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Giảng Võ. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường chạy qua Chung cư B6 Giảng Võ

Phường cũng có thể mở một đường chạy qua Chung cư B6 Giảng Võ với chiều dài khoảng 250 m. 

Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Giảng Võ theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Giảng Võ. (Nguồn ảnh: Google).

Xem và tải về Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội:

Bản đồ 1a

Bản đồ 2a

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND quận Ba Đình lập và công bố vào cuối năm 2021).