Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Thành Công là một trong 14 phường của quận Ba Đình, TP Hà Nội. Phường có diện tích 0,64 km², giáp với nhiều phường khác ở quận Đống Đa và quận Ba Đình. Cụ thể, phía bắc của phường Thành Công giáp phường Giảng Võ (quận Ba Đình), phía tây giáp phường Láng Hạ và phường Láng Thượng (quận Đống Đa), phía nam giáp phường Láng Hạ (quận Đống Đa), phía đông giáp phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa). (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

4. Đường song song với đường Nguyên Hồng

Đường song song với đường Nguyên Hồng có chiều dài khoảng 100 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực nhà E3 Thành Công.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Google).

5. Đường đi qua số 22, đường Thành Công

Đường đi qua số 22, đường Thành Công có chiều dài khoảng 120 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 11, phố Thành Công.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công theo bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở phường Thành Công. (Nguồn ảnh: Google).

Xem và tải về Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội:

Bản đồ 1a

Bản đồ 2a

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND quận Ba Đình lập và công bố vào cuối năm 2021).