Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Thị trấn Đất Đỏ có diện tích khoảng 22,14 km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp xã Phước Long Thọ, phía tây giáp huyện Long Điền, phía nam giáp các xã Phước Hội và Long Mỹ, phía bắc giáp xã Long Tân.

1. Một phần dự án tuyến đường tránh quốc lộ 55

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 4 km. Điểm đầu nằm trên địa giới tây của xã (gần đường xã An Nhứt). Điểm cuối nằm trên đường Phạm Hùng (gần điểm giao đường Phạm Hùng với đường Cách Mạng Tháng Tám).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Dự án tuyến đường tránh quốc lộ 55 theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Dự án tuyến đường tránh quốc lộ 55 trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua đường dạy lái xe Dầu Khí

Theo quy hoạch, đường đi qua đường dạy lái xe Dầu Khí sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài khoảng 1,25 km. Điểm đầu nằm trên đường Lê Thánh Tông (điểm giao đường Lê Thánh Tông với đường Tôn Thất Tùng). Điểm cuối nằm trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa (gần chùa Phước Lộc).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường đi qua đường dạy lái xe Dầu Khí theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường đi qua đường dạy lái xe Dầu Khí trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua trường dạy lái xe Dầu Khí

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Đất Đỏ, có chiều dài khoảng 1,7 km. Điểm đầu nằm trên đường 55 (điểm giao đường 55 với đường Lê Thánh Tông). Điểm cuối nằm trên một phần dự án tuyến đường tránh quốc lộ 55, dự án này đã được giới thiệu ở trong bài.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường đi qua trường dạy lái xe Dầu Khí theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường đi qua trường dạy lái xe Dầu Khí trên bản đồ Google vệ tinh.

(Đồ họa trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHXD đến năm 2040 vùng huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).