Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Bắc Lý thuộc huyện Lý Nhân, phía Bắc giáp xã Chân Lý; Phía Đông giáp xã Nhân Hưng, Nhân Đạo ( nay gộp lại là xã Trần Hưng Đạo); Phía Tây giáp các xã Đạo Lý và xã Đức Lý; Phía Nam giáp xã Nhân Nghĩa, Nhân Khang, Nhân Chính.

7. Đường nối đoạn trường tiểu học Bắc Lý tới đoạn cách đó khoảng 800 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở trường tiểu học Bắc Lý, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 800 m về phía bắc.

 Đường nối đoạn trường tiểu học Bắc Lý tới đoạn cách đó khoảng 800 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đoạn trường tiểu học Bắc Lý tới đoạn cách đó khoảng 800 m trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối đường số 7 nói trên tới ĐT 9717

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 370 m. Điểm đầu ở ĐT 9717, điểm cuối ở đường số 7 đã miêu tả ở trên.

 Đường nối đường số 7 nói trên tới ĐT 9717 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 7 nói trên tới ĐT 9717 trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối ĐT 9717 tới đoạn cách đó khoảng 920 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 9717, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 920 m về phía nam.

 Đường nối ĐT 9717 tới đoạn cách đó khoảng 920 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 9717 tới đoạn cách đó khoảng 920 m trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY