Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Bắc Lý thuộc huyện Lý Nhân, phía Bắc giáp xã Chân Lý; Phía Đông giáp xã Nhân Hưng, Nhân Đạo ( nay gộp lại là xã Trần Hưng Đạo); Phía Tây giáp các xã Đạo Lý và xã Đức Lý; Phía Nam giáp xã Nhân Nghĩa, Nhân Khang, Nhân Chính.

10. Đường nối đoạn trường tiểu học Bắc Lý tới đoạn cách đó khoảng 380 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở trường tiểu học Bắc Lý, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 380 m về phía nam.

 Đường nối đoạn trường tiểu học Bắc Lý tới đoạn cách đó khoảng 380 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đoạn trường tiểu học Bắc Lý tới đoạn cách đó khoảng 380 m trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối ĐT 971 tới nhà Nam - Giang

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 270 m. Điểm đầu ở ĐT 971, điểm cuối ở nhà Nam - Giang.

 Đường nối ĐT 971 tới nhà Nam - Giang trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 971 tới nhà Nam - Giang trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối làng Hàn tới đoạn cách đó khoảng 2,80 km

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở làng Hàn, đi qua chùa Quang Ốc, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 2,80 km.

 Đường nối làng Hàn tới đoạn cách đó khoảng 2,80 km trên bản đồ quy hoạch.

 

 Đường nối làng Hàn tới đoạn cách đó khoảng 2,80 km trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY