Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Bình Yên là một xã thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Xã có diện tích 11,72 km², dân số năm 1999 là 7.805 người, mật độ dân số đạt 666 người/km². Về địa giới hành chính xã Bình Yên phía đông giáp xã Kim Quan (huyện Thạch Thất); phía Nam giáp xã Tân Xá và Thạch Hòa (huyện Thạch Thất); phía Tây giáp xã Cổ Đông (huyện Sơn Tây); phía Bắc giáp xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất). (Ảnh: Google).

4. Đường đi qua dự án Hoa Lac Dormitel

Đường đi qua dự án Hoa Lac Dormitel về phía bắc sẽ mở tại địa bàn xã có chiều dài khoảng 700 m. Đoạn đường có điểm đầu ở Đường tỉnh 419.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên. (Nguồn ảnh: Google).

5. Trục hồ Tây Ba Vì

Trục hồ Tây Ba Vì, đoạn chạy qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 2,8 km. Đoạn đường chạy cắt ngang khu vực phía bắc xã, và kết thúc ở khu vực chùa thôn Phúc Tiến.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên. (Nguồn ảnh: Google).

6. Đường đi qua Sân bóng 286

Đường đi qua Sân bóng 286 về phía bắc có chiều dài khoảng 500 m. Đoạn đường có điểm đầu ở Đường 419, đoạn gần Trường Tiểu học Bình Yên về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Bản đồ này được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2014).