Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Bình Yên là một xã thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Xã có diện tích 11,72 km², dân số năm 1999 là 7.805 người, mật độ dân số đạt 666 người/km². Về địa giới hành chính xã Bình Yên phía đông giáp xã Kim Quan (huyện Thạch Thất); phía Nam giáp xã Tân Xá và Thạch Hòa (huyện Thạch Thất); phía Tây giáp xã Cổ Đông (huyện Sơn Tây); phía Bắc giáp xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất). (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

7. Đường chạy ven địa giới phía tây xã

Đoạn đường chạy ven địa giới phía tây xã  có chiều dài khoảng 2,5 km. Đoạn đường có điểm cuối ở khu vực thôn Linh Sơn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên. (Nguồn ảnh: Google).

8. Đường bao quanh thôn Sen Chì

Xã cũng sẽ mở một đường bao quanh thôn Sen Chì với chiều dài khoảng 1,1 km. Đoạn đường kết thúc ở gần khu vực Minh Nguyệt Linh Điện.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Yên. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Bản đồ này được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào cuối năm 2014).