Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

  Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

4. Tuyến nối đường trục Nam Hà Nội với Vành đai 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê đáng chú ý có tuyến nối đường trục Nam Hà Nội với Vành đai 4, dài khoảng 980 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường trục Nam Hà Nội.

 Tuyến đi qua một số nhà dân ở xóm Cầu.

 

 Đoạn qua trường mầm non.

 Tuyến đường sẽ mở kết thúc ở Vành đai 4 theo quy hoạch.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

5. Tuyến đường từ KĐT Thanh Hà đến gần nhà văn hóa thôn Cầu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cư Khê đáng chú ý có tuyến đường từ KĐT Thanh Hà đến gần nhà văn hóa thôn Cầu, dài khoảng 940 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường qua trạm cấp nước Thanh Hà.

Đoạn qua đường Bờ Sông.

 Tuyến đi qua khu vực trường mầm non Cự Khê và hướng về nhà văn hóa thôn Cầu.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến đường từ Vành đai 4, qua mục 5 đến đường trục Nam Hà Nội

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê đáng chú ý có tuyến đường từ Vành đai 4, qua mục 5 đến đường trục Nam Hà Nội, dài khoảng 700 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cự Khê. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đướng sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S4).