Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Diên Phú thuộc huyện Diên Khánh, phía đông giáp xã Vĩnh Phương, phía tây và phía bắc giáp xã Diên Điền, phía nam giáp xã Vĩnh Trung.

7. Đường đi qua Thôn 1

Đường đi qua Thôn 1 có chiều dài khoảng 350 m. Đoạn đường có điểm đầu ở Quốc lộ 1A, gần Đại lý xăng dầu Vỹ Lâm, sau đó chạy về phía nam.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú. (Ảnh chụp từ Google Map). 

8. Đường nối Trạm Y tế xã Diên Phú với Bưu điện vhx Kà Dăng

 Đường nối Trạm Y tế xã Diên Phú với Bưu điện vhx Kà Dăng có chiều dài khoảng 130 m. 

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú. (Ảnh chụp từ Google Map). 

9. Đường gần Trạm Y tế xã Diên Phú

Đường gần Trạm Y tế xã Diên Phú về phía nam có chiều dài khoảng 250 m. Đoạn đường chạy vuông góc với đường Cây Đa.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phú. (Ảnh chụp từ Google Map). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY