Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 1.

Xã Diên Phước thuộc huyện Diên Khánh, phía bắc giáp sông Cái, là ranh giới tự nhiên với xã Diên Lâm, phía nam giáp xã Diên Hòa, phía đông giáp xã Diên Lạc, phía tây giáp xã Diên Thọ.

1. Đường nối Đình An Định với khu nghĩa trang

Đường nối Đình An Định với khu nghĩa trang nằm sát địa giới phía nam xã, có chiều dài khoảng 600 m. Đoạn đường chạy song song với Đường tỉnh 2.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 

 

 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phước. (Ảnh chụp từ Google Map). 

 

2. Đường đi qua đình An Định

Đường đi qua đình An Định về phía tây có chiều dài khoảng 240 m. Đoạn đường kết thúc gần sông Cây Sung.

 

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh). 

 

 

 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phước. (Ảnh chụp từ Google Map). 

3. Đường chạy dọc thôn Phò Thiện

Đường chạy dọc thôn Phò Thiện có chiều dài khoảng 400 m. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 195, Tỉnh lộ 2 và chạy gần vuông góc với Tỉnh lộ 2.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phước theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ màu xanh).

 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Diên Phước. (Ảnh chụp từ Google Map).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY