Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Dương Quang là một xã nằm ở cuối huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Xã có diện tích đất tự nhiên là 5,28 km2, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 320 hecta. Về vị trí địa lý xã Dương Quang phía đông giáp 2 xã: Song Liễu và Xuân Lâm, đều thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; phía nam giáp thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; phía tây giáp xã Dương Xá; phía bắc giáp xã Phú Thị, xã Kim Sơn; phía đông nam giáp xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Google).

1. Đường đi qua Trần Phủ Đường

Đường đi qua Trần Phủ Đường có chiều dài khoảng 700 m. Đoạn đường này chạy vuông góc với Kênh Dài và kết thúc ở Kênh Dài.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Quang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Quang. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua Chùa Đề Trụ

Xã cũng có thể mở một đường đi qua chùa Đề Trụ với chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường có điểm đầu gần cầu sông Thiên Đức.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Quang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Dương Quang. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Gia Lâm lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).