Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Kim Sơn là một xã thuộc huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, Việt Nam. Xã Kim Sơn nằm ở hữu ngạn sông Đuống có quốc lộ 17 chạy qua, đất đai chủ yếu là đất cát pha nhẹ. Xã có vị trí giới hạn: Phía bắc giáp sông Đuống, bên kia sông là xã Phù Đổng; phía tây giáp xã Phú Thị và xã Đặng Xá; phía nam giáp xã Dương Quang; phía đông giáp xã Lệ Chi và xã Xuân Lâm (Thuận Thành, Bắc Ninh). (Ảnh: Google).

4. Đường đi qua chùa Linh Quy

Đường đi qua chùa Linh Quy có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường chạy gần vuông góc với Quốc lộ 17.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

5. Đường nối sông Đuống với Đường 20

Xã cũng có thể mở một đường nối sông Đuống với Đường 20 với chiều dài khoảng 1 km. 

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Kim Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm đến năm 2030. Bản đồ này do UBND huyện Gia Lâm lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).