Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 

 Xã Nhân Thịnh thuộc huyện Lý Nhân, phía đông, bắc giáp Thái Bình; phía tây giáp Nhân Mỹ; phía nam giáp Phú Phúc.

 

 

1. Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 1,17 km

Đường này có điểm đầu ở đường Đê Sông Hồng, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,17 km. Đường này có chiều dài khoảng 1,17 km.

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 1,17 km trên bản đồ quy hoạch.

 

 

 Đường nối đường Đê Sông Hồng tới đoạn cách đó khoảng 1,17 km trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường số 1 nói trên tới ĐH 11

 

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 1 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở ĐH 11, có chiều dài khoảng 895 m.

 Đường nối đường số 1 nói trên tới ĐH 11 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 1 nói trên tới ĐH 11 trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường song song với đường Đê Sông Hồng

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 1 nói trên, sau đó kết thúc ở ĐH 11.

 Đường song song với đường Đê Sông Hồng trên bản đồ quy hoạch.

 Đường song song với đường Đê Sông Hồng trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY