Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Trung Lập Thượng là một xã thuộc huyện Củ Chi (TP HCM), có diện tích 23,22 km². Vị trí cụ thể của xã Trung Lập Thượng như sau: Phía đông giáp xã An Nhơn Tây; phía tây giáp tỉnh Tây Ninh; phía nam giáp xã Phước Thạnh và xã Trung Lập Hạ; phía bắc giáp tỉnh Tây Ninh và xã Phú Mỹ Hưng.

1. Đường nối đường ven kênh Đông với đường Trung Lập

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Trung Lập Thượng, có chiều dài khoảng 3 km. Điểm đầu nằm trên đường ven kênh Đông (đoạn giao giữa ba nhánh của kênh Đông). ĐIểm cuối nằm trên đường Trung Lập (gần tạp hóa Minh Sanh).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Lập Thượng theo bản đồ quy hoạch xây dựng huyện Củ Chi đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua nhà thuốc Phú Thuận

Theo quy hoạch, đường đi qua nhà thuốc Phú Thuận sẽ được thực hiện trong thời gian tới. Có chiều dài vào khoảng 700 m. Điểm đầu nằm gần trại bò Tấn Đạt, tại đây có một đường sẽ mở mới, đã giới thiệu ở trên. Điểm cuối nằm trên đường Trung Lập.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Lập Thượng theo bản đồ quy hoạch xây dựng huyện Củ Chi đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường Trung Lập với tỉnh lộ 7

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Trung Lập Thượng, có chiều dài khoảng 1,4 km. Điểm đầu nằm trên đường Trung Lập (gần cửa hàng LPG Phương Nghi). Điểm cuối nằm trên tỉnh lộ 7.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Lập Thượng theo bản đồ quy hoạch xây dựng huyện Củ Chi đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP HCM (phần 1) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).