Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu ĐỨc, Bà Rịa - Vũng Tàu đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Xuân Sơn là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 17,11 km². Vị trí địa lý của xã Xuân Sơn như sau: Phía đông giáp xã Sơn Bình; Phía tây giáp xã Bình Trung; Phía nam giáp các xã Suối Rao và Đá Bạc; Phía bắc giáp các xã Quảng Thành và Sơn Bình.

1. Đường nối địa giới phía tây của xã với đường Sơn Hòa

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Xuân Sơn, có chiều dài khoảng 1km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía tây của xã (cách đường Bình Giã - Xuân Sơn khoảng 500 m về phía bắc). Điểm cuối nằm trên đường Sơn Hòa (điểm giao đường Xóm Sài Gòn với đường Sơn Hòa).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối địa giới phía tây của xã với đường Sơn Hòa theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối địa giới phía tây của xã với đường Sơn Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường đi qua trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Theo quy hoạch, đường đi qua trường THPT Nguyễn Văn Cừ sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 2,7 km. Điểm đầu nằm trên đường Ngãi Giao - Hòa Bình (gần trường THCS Lê Lợi). Điểm cuối nằm trên đường Gò Thùng (gần cửa hàng tạp hóa Tèo Xơ Dừa).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 4.

Đường đi qua trường THPT Nguyễn Văn Cừ theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 5.

Đường đi qua trường THPT Nguyễn Văn Cừ trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường song song với đường Ngãi Giao - Hòa Bình

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở xã Xuân Sơn, có chiều dài khoảng 1,2 km. Điểm đầu nằm trên đường đi qua đan viện Thánh Clara. Điểm cuối nằm trên đường Gò Thùng (gần điện máy xanh Sơn Bình).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 6.

Đường song song với đường Ngãi Giao - Hòa Bình theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 1) - Ảnh 7.

Đường song song với đường Ngãi Giao - Hòa Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Xem thêm: Dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TẠI ĐÂY