Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Xuân Sơn là một trong 15 xã và phường của thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Xã Xuân Sơn nằm ở phía tây thị xã Sơn Tây với tổng diện tích đất tự nhiên là 13,33 km², giáp với nhiều xã khác của thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Cụ thể, phía đông xã Xuân Sơn giáp xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây); phía tây giáp phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây) và huyện Ba Vì; phía nam giáp xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây); phía bắc giáp Thụy An và xã Cam Thượng (huyện Ba Vì). (Ảnh: Google).

1. Đường đi qua Chùa Linh Sơn - Tây Vị

Đường đi qua Chùa Linh Sơn - Tây Vị sẽ mở tại địa bàn xã có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường chạy qua khu vực phía nam xã và kết thúc ở gần số 281, Tỉnh lộ 87A.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường nối Chùa Tiên Kiều với Trường quân sự bộ tư lệnh Thủ Đô

Xã cũng có thể mở một đường nối Chùa Tiên Kiều với Trường quân sự bộ tư lệnh Thủ Đô với chiều dài khoảng 3 km. 

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND thị xã Sơn Tây lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).