Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1)

Nhiều tuyến đường sẽ mở xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) đáng chú ý.

1. Đường nối Kiêu Kỵ - Quốc lộ 5

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park đáng chú ý có tuyến đường nối Kiêu Kỵ - Quốc lộ 5 đoạn từ Nhà máy điện Thành An trên đường Kiêu Kỵ đến đoạn bãi máy CMC trên Quốc lộ 5.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh Vinhomes Ocean Park. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 2.

Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn Nhà máy điện Thành An trên đường Kiêu Kỵ. Theo quy hoạch, tuyến nối vào Vinhomes Ocean Park qua đường Kiêu Kỵ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 4.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch kết thúc ở đường Quốc lộ 5 đoạn bãi máy CMC.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 5.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ Khu công nghiệp Phú Thị.

2. Tuyến đường qua Eurowindow Twin Park

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh Vinhomes Ocean Park đáng chú ý có tuyến đường qua Eurowindow Twin Park.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Ocean Park. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 7.

Đây là tuyến đường bên hông Eurowindow Twin Park.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 8.

Tuyến giao với đường từ Kiêu Kỵ đến sông Cầu Bây đoạn gần nút giao với đường Lý Thánh Tông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 9.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 10.

Tuyến đường kết thúc ở đường gom QL5.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 11.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ KCN Phú Thị.

3. Tuyến đường từ mục 1 vào Vinhomes Ocean Park

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Ocean Park đáng chú ý có tuyến đường từ mục 1 vào khu đô thị này.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở xung quanh Vinhomes Ocean Park. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 13.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ đường Kiêu Kỵ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Ocean Park (phần 1) - Ảnh 14.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở nhìn từ cầu vượt Phú Thị.