Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2)

Nhiều tuyến đường sẽ mở xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) đáng chú ý.

4. Đường nối Trường Sa - Quốc lộ 3

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa đáng chú ý có tuyến đường nối Trường Sa với QL3. Đây là tuyến đường chạy song song với đường dẫn lên cầu Tứ Liên từ đường Trường Sa (cách sông Ngũ Huyện Khê khoảng 550 m) và kết thúc ở QL3 đoạn cách cầu Lộc Hà khoảng 700 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Cổ Loa. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 2.

Tuyến đường có điểm đầu ở đường Trường Sa, cách sông Ngũ Huyện Khê khoảng 550 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 3.

Tuyến đường này đi qua Trung Thôn, Đông Hội, Đông Anh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến đường nhìn từ Lại Đà.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 5.

Toàn cảnh tuyến đường từ Trường Sa đến QL3.

5. Tuyến đường từ nút giao Đông Hội - đường mục 4 đến QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Cổ Loa đáng chú ý có tuyến đường từ nút giao Đông Hội với đường ở mục 4 đến QL3 (đoạn gần nhà văn hóa thôn Tiên Hội, Đông Hội).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Cổ Loa. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến đường có điểm đầu ở đường Đông Hội, đoạn giao với tuyến mục 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến đi qua bên hông Trung Thôn, Đông Hội, Đông Anh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 9.

Đoạn đi qua Tiên Hội.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến kết thúc ở QL3.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 11.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

6. Tuyến đường từ Xuân Canh đến Đông Hội

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Cổ Loa đáng chú ý có tuyến đường từ Xuân Canh (tuyến đường ở mục 2) đến đường Đông Hội.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Cổ Loa. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 13.

Tuyến có điểm đầu ở gần Tiểu học Xuân Canh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Cổ Loa (phần 2) - Ảnh 14.

Tuyến cắt qua đường Trường Sa và kết thúc ở đường Đông Hội.