Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3)

Nhiều tuyến đường sẽ mở xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (Đan Phượng, Hà Nội) đáng chú ý.

7. Tuyến nối đường 70 - Liên Hồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park đáng chú ý có tuyến đường nối đường 70 - Liên Hồng. Đây là một phần của tuyến đường từ cầu Nhật Tân đến Vành đai 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Wonder Park. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch là một phần trục đường từ cầu Nhật Tân đến gần Vành đai 4. Khu vực gần Vinhomes Wonder Park có điểm đầu ở đường 70.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến đi qua đường Kim Ngọc, gần chùa Kim Âu.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 4.

Tuyến đường này đi qua đường Liên Hồng đoạn gần Nhà máy nước mặt Sông Hồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 5.

Tuyến đường nhìn từ Vinhomé Wonder Park.

8. Đường Liên Hà mở rộng

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Wonder Park đáng chú ý có tuyến đường Liên Hà mở rộng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Wonder Park. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 7.

Theo quy hoạch, tuyến đường Liên Hà ở khu vực Vinhomes Wonder Park sẽ mở rộng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 8.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 9.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 10.

Tuyến đường Liên Hà mở rộng trên thực tế.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 11.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

9. Tuyến đường nối mục 7 với đường Hạ Mỗ - Tân Hội

Đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Wonder Park đáng chú ý có tuyến đường nối mục 7 với đường Hạ Mỗ - Tân Hội, song song với đường Liên Hà.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 12.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch quanh Vinhomes Wonder Park. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 13.

Đường sẽ mở theo quy hoạch xung quanh khu đô thị Vinhomes Wonder Park (phần 3) - Ảnh 14.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.