Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh mới thực hiện 14% khối lượng

Tính đến ngày 25/8, dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đã thi công 3/6 cầu; 10/54 cống ngang đường; khối lượng thi công đến ngày 25/8 là 94/654 tỷ đồng, đạt hơn 14% giá trị hợp đồng.

 Một góc tỉnh Quảng Ngãi hiện nay. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã có buổi kiểm tra thực tế dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.

Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn 2a, thành phần 1 đoạn qua TP Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa và huyện Mộ Đức, với tổng chiều dài hơn 13 km, có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2024.

Theo báo cáo của chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh, đến nay, toàn tuyến đã phê duyệt được 10 phương án và bàn giao mặt bằng được 5,4/13 km, đạt 41%; đầu tư xây dựng 5 khu tái định cư và tận dụng hạ tầng khu tái định cư thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi để phục vụ tái định cư cho dự án, với tổng số lô là 290 lô.

Về công tác triển khai thi công tuyến chính, đến nay nhà thầu đã triển khai thi công 3/6 cầu; 10/54 cống ngang đường; khối lượng thi công đến ngày 25/8 là 94/654 tỷ đồng, đạt hơn 14% giá trị hợp đồng.

Dự kiến, tổng giá trị phê duyệt phương án bồi thường từ nay đến 31/12 là 18,3 tỷ đồng; lũy kế giá trị khối lượng thi công hoàn thành từ đầu năm đến hết năm nay là 265/654 tỷ đồng, đạt hơn 40% giá trị hợp đồng.

Dự kiến, đến ngày 30/9 sẽ giải ngân 88/140 tỷ đồng, đạt gần 63%; đến ngày 31/12, khối lượng hoàn thành đủ điều kiện giải ngân 182 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh cho rằng, đến thời điểm này, kể cả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, công tác xây lắp đều chậm so với tiến độ được giao.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án trong thời gian đến, đồng thời đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, lãnh đạo yêu cầu 3 địa phương trong vùng dự án, cần khẩn trương rà soát lại các quy hoạch, trường hợp các quy hoạch chưa phù hợp thì phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, sau đó các địa phương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Đồng thời, khẩn trương xác định giá đất tái định cư để làm cơ sở đưa vào phương án bồi thường, tái định cư, làm cơ sở thông báo thu hồi đất. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, yêu cầu các địa phương phải quản lý chặt chẽ mặt bằng hiện trạng, không để người dân tự ý xây dựng, cơi nới, lấn chiếm mặt bằng trong phạm vi quản lý của dự án. 

Lãnh đạo cũng yêu cầu các đơn vị thi công vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng phải đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm nay, chậm nhất trước 31/12 phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao năm nay.

chọn
Nhiều khu công nghiệp đang xây dựng dọc tuyến đường nối hai cao tốc qua tỉnh Hưng Yên
Tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên đang có nhiều khu công nghiệp khởi công, xây dựng hạ tầng.