Duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang, thành lập khu kinh tế ven biển Rạch Giá

Theo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn sau năm 2030, tỉnh này sẽ thành lập Khu kinh tế ven biển Rạch Giá là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành; trọng tâm phát triển về thương mại, dịch vụ, logictics cảng biển...

TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hiện nay. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Thông tin từ Báo Chính phủ, vừa qua, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, TP Phú Quốc là trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới; TP Rạch Giá là thành phố thương mại, dịch vụ xanh; TP Hà Tiên là đô thị di sản.

Theo quy hoạch, giai đoạn sau năm 2030, thành lập Khu kinh tế ven biển Rạch Giá là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành; trọng tâm phát triển về thương mại, dịch vụ, logictics cảng biển, đô thị - dịch vụ - du lịch, công nghiệp ven biển, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới.

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Kiên Giang, bao gồm khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên và khu vực cửa khẩu Giang Thành.

Tầm nhìn đến năm 2050, Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; là cửa ngõ, đầu mối giao thông, giao thương, giao lưu quốc tế quan trọng; Phú Quốc là trung tâm du lịch, dịch vụ tổng hợp, du lịch sinh thái biển - đảo.

Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển tỉnh Kiên Giang được xác định gồm phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh kết nối du lịch, đầu tư, thương mại, sản xuất, tiêu dùng giữa đất liền với hải đảo, trọng tâm là Phú Quốc.

Tạo bước đột phá phát triển TP Phú Quốc với cơ chế vượt trội về chính sách ưu đãi để tập trung huy động và ưu tiên nguồn lực phát triển một số ngành, lĩnh vực trọng tâm cho Phú Quốc.

Phát triển hướng biển, mở rộng không gian, lấn biển theo quy định pháp luật, sáng tạo, độc đáo, giàu bản sắc; hình thành không gian đô thị - dịch vụ đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện và năng lực tự nhiên.

Cùng với đó, Kiên Giang cũng sẽ tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo 4 tiểu vùng gồm vùng Tứ giác Long Xuyên, vùng Tây sông Hậu, vùng U Minh Thượng và vùng hải đảo.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.