Giá đất Thanh Hóa đã được kiểm soát sau sốt ảo

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, các hiện tượng biến động giá đất đột biến, sốt ảo trên địa bàn đã bước đầu được kiểm soát, giá đất có xu hướng ổn định trở lại.

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã ban hành công văn về việc tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất.

Xem thêm: Thông tin mới nhất về giá đất Thanh Hóa

Theo công văn, ngày 12/4, UBND tỉnh này đã ban hành công văn về tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, đến nay về cơ bản các hiện tượng biến động giá đất đột biến, sốt ảo đã bước đầu được kiểm soát, giá đất có xu hướng ổn định trở lại.

Để tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo trước đó.

Sau sốt ảo, giá đất Thanh Hóa đã được kiểm soát - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: TTXVN).

Cơ đơn vị liên quan được giao tổ chức công bố công khai các thông tin về quy hoạch, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kịp thời khuyến cáo người dân những nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra khi giao dịch đất đai, bất động sản mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc giao dịch mà không đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tuyệt đối không đưa những thông tin về giá đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, để tránh bị lợi dụng, lan truyền nhằm trục lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quản lý chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất. 

Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, sử dụng đất không đúng quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.

Tham khảo: Bảng giá đất Thanh Hóa giai đoạn 2021-2024

Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án khu đô thị, khu dân cư theo quy định của pháp luật; Kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh quyết định việc điều chỉnh Bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh đối với các tuyến đường mới, các tuyến đường chưa có tên trong Bảng giá đất hoặc giá đất giao dịch phổ biến thị trường biến động lớn so với giá đất quy định tại Bảng giá đất...

chọn
Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch Aeon Mall Hoàng Mai
Dự án Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết trên khu đất hơn 8 ha. Hà Nội yêu cầu việc lập quy hoạch dự án phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến đường sắt quốc gia và tuyến Monorail M2.