Giá nước tại TP HCM từ hôm nay 15/11 tăng bao nhiêu?

Theo khung giá mới, giá nước sinh hoạt cao nhất là 12.100 đồng/m3 (vượt định mức), giá nước ngoài mục đích sinh hoạt cao nhất 17.900 đồng/m3. Giá này sẽ tiếp tục tăng vào các năm 2020-2022.
 - Ảnh 1.

Tu bổ, sửa chữa đường ống nước tại TP HCM. (Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ)

Theo quyết định 25 của UBND TP HCM về ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP HCM, kể từ hôm nay 15/11, giá nước sạch sẽ tăng.

Theo đó, mức giá sinh hoạt cao nhất là 12.100 đồng/m3 (vượt định mức). Việc điều chỉnh giá nước lần này có mức ưu đãi cho hộ nghèo và cận nghèo.

Riêng mức giá nước sạch cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh, dịch vụ, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH được thẩm quyền ban hành với mức giá cao nhất 17.900 đồng/m3.

Mức giá nước cụ thể cho lộ trình 2019-2022 như sau:

Bảng giá nước sinh hoạt:

 - Ảnh 2.

Bảng giá nước ngoài mục đích sinh hoạt:

 - Ảnh 3.

chọn