Tiêu dùng

Mỗi người dùng TP HCM phải đóng thêm bao nhiêu tiền với giá nước mới?

Theo khung giá nước sạch mới tại TP HCM, mỗi hộ gia đình sẽ phải đóng thêm 5.000-67.000 đồng tiền nước hàng tháng cho những chu kì sau tùy số lượng tiêu thụ.

Quyết định số 25 của UBND TP HCM ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn sẽ có hiệu lực kể từ hôm nay, 15/11/2019. Theo đó, người dùng TP HCM sẽ chịu mức giá nước mới tăng lên so với gia cũ. 

Giá nước sinh hoạt cao nhất theo khung mới sẽ là 12.100 đồng/m3 (giá vượt định mức). Riêng hộ nghèo và cận nghèo, quyết định mới có mức giá ưu tiên.

Riêng mức giá nước sạch cho nhu cầu ngoài sinh hoạt, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV được thẩm quyền ban hành với mức giá cao nhất 17.900 đồng/m3.

Theo khung giá mới, giả sử một gia đình có 4 thành viên, tiền nước mỗi hộ sẽ đóng ở những chu kì tiếp theo tăng thấp nhất khoảng gần 5.000 đồng; nếu dùng với nhu cầu cao sẽ phải đóng thêm khoảng trên 67.000 đồng,…

SG tăng giá nước-01

Theo khung giá nước sạch mới tại TP HCM, mỗi hộ gia đình sẽ phải đóng thêm 5.000-67.000 đồng tiền nước cho những chu kì sau. (Đồ họa: Tất Đạt).

Tiêu dùng
 
chọn