Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du

Dưới đây là giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du do nhóm giáo viên Strong VD-VDC hướng dẫn. Thí sinh có thể dùng làm tư liệu tham khảo, học tập.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 Trường THPT chuyên Nguyễn Du

Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đăk Lăk) vừa tổ chức kì thi thử THPT quốc gia năm 2019 cho thí sinh khối 12 tại trường. 

Đề thi thử THPT quốc gia gồm 50 câu hỏi dạng trắc nghiệm, thí sinh có 90 phút để hoàn thành bài thi. Dưới đây là bài giải của nhóm giáo viên Strong VD-VDC mã đề 485 nhằm giúp học sinh có thể tham khảo, làm quen với dạng đề thi trước khi chính thức bước vào kì thi THPT quốc gia.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 1.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 2.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 3.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 4.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 5.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 6.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 7.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 8.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 9.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 10.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 11.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 12.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 13.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 14.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 15.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 16.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 17.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 18.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 19.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 20.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 21.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 22.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 23.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 24.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 25.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 26.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 27.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 28.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 29.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 30.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 31.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 32.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 33.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 34.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 35.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 36.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Trường THPT chuyên Nguyễn Du - Ảnh 37.

Giải chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 Trường THPT chuyên Nguyễn Du Đăk Lăk

Theo Đời sống & Pháp lý

 
chọn