Giải ngân hơn 353.000 tỷ đồng vốn đầu tư công hai tháng đầu năm, đạt 99% kế hoạch

Tính đến ngày 23/2/2021, tổng số vốn địa phương đã phân bổ là 353.259 tỷ đồng, đạt 99,96% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) Quốc hội giao cho các địa phương về dự toán NSNN năm 2021 và về phân bổ NSTW năm 2021 là 369.413 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương là 255.300 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương đầu tư theo ngành lĩnh vực là 98.113 tỷ đồng, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 16.000 tỷ đồng.

Tại Quyết định về giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021, Thủ tướng đã phân bổ tổng số vốn là 353.413,166 tỷ đồng (phân bổ toàn bộ vốn ngân sách địa phương và vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành lĩnh vực) cho 63 địa phương, đồng thời giao các địa phương phân bổ chi tiết danh mục và mức vốn của từng dự án. 

Số kế hoạch vốn còn lại Thủ tướng chưa giao là 16.000 tỷ đồng (Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia) do hiện nay Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa được Thủ tướng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bộ Tài chính cho biết tính tới cuối tháng 2, 63 tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo tình hình hình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 về Bộ Tài chính với tổng số vốn đã phân bổ là 353.259 tỷ đồng, đạt 99,96% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Một số địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng giao do tăng từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết như Hà Giang, Lào Cai, Hải Phòng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước. 

Nhiều địa phương phân bổ vốn ngân sách trung ương thấp hơn kế hoạch Thủ tướng (gồm: Gia Lai, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Phước, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang) do địa phương mới giao kế hoạch vốn đợt 1, các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. 

Theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31/12/2020 tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

chọn