Hà Nam dự kiến quy hoạch mới 15 cụm công nghiệp

Tỉnh Hà Nam đề xuất thành lập mới 15 cụm công nghiệp (CCN), đồng thời rút CCN An Mỹ - Đồn Xá ra khỏi quy hoạch.

Các nội dung trên được đề cập đến trong hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 .

Theo hồ sơ này, đến năm 2030, tỉnh này dự kiến có 29 cụm CCN với tổng diện tích khoảng 1.264,9 ha.

 Cụm công nghiệp Bình Lục. (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường).

Cụ thể, đối với 15 CCN đã có quyết định thành lập, Hà Nam đề xuất rút CCN An Mỹ - Đồn Xá (Bình Lục) ra khỏi phương án phát triển CCN do vị trí không có khả năng phát triển.

11 CCN sẽ được giữ nguyên diện tích gồm: CCN Nam Châu Sơn, CCN Hoàng Đông, CCN Châu Giang, CCN Hòa Hậu, CCN Thanh Lưu, CCN Thanh Hải, CNN Cầu Giát, CCN Bình Lục, CCN Tiên Tân (giữ nguyên theo diện tích đã sử dụng và phù hợp với quyết định thành lập), CCN Nhật Tân (giữ nguyên theo diện tích đã sử dụng là 10,5 ha, do điều chỉnh quy hoạch nên không còn quỹ đất phát triển CCN Nhật Tân theo quyết định thành lập là 17 ha), CCN Biên Hòa (giữ nguyên theo quyết định thành lập 8,49 ha, mặc dù hiện trạng sử dụng đến nay là 7,5 ha);

Hai CCN còn lại sẽ được điều chỉnh diện tích gồm: CCN Thi Sơn và CCN Kim Bình. Trong đó, mở rộng CCN Kim Bình từ 51,7 ha lên 73,46 ha (thêm 21,7 ha); mở rộng CCN Thi Sơn từ 49 ha lên 74,1 ha (thêm 25,1 ha); và mở rộng CCN Trung Lương từ 10,6 ha lên 68,71 ha (thêm 58,11 ha).

Ngoài 15 CCN nêu trên, Hà Nam đề xuất thành lập mới 15 CCN với tổng diện tích 874,74 ha.

15 cụm công nghiệp được đề xuất thành lập mới tại Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030:

STT

CCN

Địa điểm

Diện tích (ha)

Thị xã Duy Tiên

145,74

1

CCN Yên Lệnh

Xã Trác Văn, xã Chuyên Ngoại

69,09

2

CCN Trác Văn

xã Trác Văn, xã Chuyên Ngoại

56,65

3

CCN làng nghề Nha Xá

Xã Mộc Nam

10

4

CCN làng nghề Tiên Sơn

Xã Tiên Sơn

10

Huyện Kim Bảng

225

1

CCN Lê Hồ

Xã Lê Hồ và Đại Cương

75

2

CCN Đồng Hóa

Xã Đồng Hóa, Đại Cương

75

3

CCN Thi Sơn I

Xã Thi Sơn, Thanh Sơn, Liên Sơn

75

Huyện Lý Nhân

165

1

CCN Đức Lý

Xã Đức Lý và Nguyên Lý

65

2

CCN Tiến Thắng

Xã Tiến Thắng, xã Hòa Hậu

25

3

CCN Thái Hà

xã Bắc Lý và xã Trần Hưng Đạo

75

Huyện Thanh Liêm

219

1

CCN Liêm Sơn

TT Phố Cà

70

2

CCN Tây Kiện Khê

TT Kiện Khê, huyện Thanh Liêm
và Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng

75

3

CCN Liêm Túc

xã Liêm Túc

74

Huyện Bình Lục

120

1

CCN La Sơn

Xã La Sơn

70

2

CCN Trung Lương 2

Xã Trung Lương

50

 

Với phương án phát triển CCN trên, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, thu hút đầu tư lấp đầy trên 90% diện tích các CCN; tạo việc làm mới cho khoảng 10.000 lao động.

Định hướng phát triển đến 2050, tỉnh tiếp tục xem xét bổ sung một số CCN cho phù hợp để đảm bảo quỹ đất cho phát triển công nghiệp, đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp vệ tinh xung quanh khu vực...

chọn
Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư tổ hợp giải trí lớn nhất châu Á tại Quảng Ninh
Hiệp hội KGA (Hàn Quốc) đề xuất rót 1 - 2 tỷ USD để xây dựng tổ hợp thể thao và vui chơi giải trí lớn nhất châu Á tại Quảng Ninh. Quy mô dự án khoảng 300 - 350 ha.