Hà Nội công khai phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng

Theo số liệu công bố công khai, thành phố phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2019 là 2.076 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 17.925,636 tỉ đồng.
Hà Nội công khai phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng - Ảnh 1.

Công trường thi công đường vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy-Ngã Tư Sở đoạn cầu cạn từ trụ P63 đến Ngã Tư Sở (Ảnh: Danh Lam/TTXVN).

Để quản lí chặt các dự án đầu tư của các cấp trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tất cả các sở, ngành, quận, huyện, thị xã công khai tình hình phê duyệt, số liệu quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2019.

Cùng với đó, các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và xử vi phạm theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành.

Theo số liệu công bố công khai của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong năm 2019, thành phố phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2019 của các Sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã là 2.076 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 17.925,636 tỉ đồng; trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản là 100 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 6.670,897 tỉ đồng.

Vốn ngân sách quận, huyện, thị xã quản là 1.976 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 11.254,739 tỉ đồng.

Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã giảm trừ so với giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư là 136,049 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 0,75% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư; trong đó, vốn ngân sách cấp Thành phố quản là 32,117 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 0,48% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư, vốn ngân sách quận huyện, thị xã quản là 103,932 tỉ đồng chiếm tỉ lệ 0,92% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đang đặc biệt quan tâm đến việc đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả các dự án đã triển khai và chuẩn bị làm trong năm nay.

Vì vậy, việc quyết toán nghiêm túc, cũng như bố trí nguồn vốn chính xác, thiết thực sẽ giúp các dự án hiệu quả và tránh lãng phí ngân sách đang gặp nhiều khó khăn.

chọn