Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người 8.500 USD vào năm 2025

Trong dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 5 của Đảng bộ TP Hà Nội có một số thay đổi quan trọng, trong đó nổi bật nhất là điều chỉnh mục tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người đạt mức 8.300 USD đến 8.500 USD/năm vào năm 2025.
Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người  8.500 USD vào năm 2025 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

Theo Cổng thông tin UBND TP Hà Nội, ngày 20/8, tại hội nghị lần thứ 25, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVI), dưới sự điều hành của Thường trực Thành ủy, các đại biểu tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 25 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thảo luận và thông qua toàn bộ các văn kiện trình đại hội, là nội dung quyết định sự thành công của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, quyết định sự phát triển của Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý tại Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và tại ba Hội nghị lấy ý kiến, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo Tổ Thư kí, giúp việc tiếp thu, hoàn thiện, xây dựng Dự thảo lần 5 Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố theo hướng ngắn gọn, súc tích hơn, nâng cao chất lượng hơn để báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trước khi báo cáo Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt (dự kiến vào giữa tháng 9/2020).

Đáng chú ý, trong phần mục tiêu tổng quát, về chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đến năm 2025, theo gợi ý của Thủ tướng Chính phủ, Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Thống kê tính toán lại, điều chỉnh mục tiêu phấn đấu đạt mức 8.300 USD đến 8.500 USD, tích cực hơn so với chỉ tiêu tại Dự thảo lần thứ hai và lần thứ tư (8.100 USD đến 8.300 USD).

Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người  8.500 USD vào năm 2025 - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, hoạt động sản xuất, kinh doanh đã dần phục hồi từ tháng 5, 6 và trong tháng 7, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tiếp tục tăng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng đầu năm 165,96 nghìn tỉ đồng, bằng 55,9% dự toán và tăng 2,1% so với cùng .

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng, vẫn còn một số chỉ tiêu tăng thấp hoặc giảm so với cùng năm 2019, như kim ngạch xuất, nhập khẩu, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Trong đó, chi đầu tư phát triển mới đạt 32% dự toán, đạt khoảng 15 nghìn tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi, duy trì tăng trưởng, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, đảm bảo cung - cầu hàng hóa.

Đặc biệt, cần tập trung khắc phục các khâu yếu nhất hiện nay như: Thu nội địa, giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số PAPI, SIPAR. 

Thêm vào đó, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục không cần thiết cho doanh nghiệp... Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công; tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành tỉ lệ giải ngân đạt 100% trong năm tài chính 2020.

chọn