Hà Nội duyệt chỉ giới đường nối Đại lộ Thăng Long tới UBND xã Yên Sơn

Tuyến đường được duyệt chỉ giới đường đỏ tại huyện Quốc Oai từ Đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai dài 360 m.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai.

Hà Nội sẽ mở đường mới tại huyện Quốc Oai - Ảnh 1.

Hai con đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Sơn. Trong đó đường bên trái nối đường gom Đại lộ Thăng Long đến UBND xã Yên Sơn. (Sơ đồ được vẽ tương đối).

Hà Nội sẽ mở đường mới tại huyện Quốc Oai - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch khu vực xã Yên Sơn.

Tuyến đường này nằm trên địa bàn xã Yên Sơn, có điểm đầu tại vị trí nút giao với đường gom Đại lộ Thăng Long, điểm cuối tại vị trí nút giao với tuyến đường quy hoạch theo quy hoạch chung xây dựng xã Yên Sơn.

Bề rộng của tuyến đường là 16 m, lòng đường rộng 7 m, hè hai bên mỗi bên rộng 4,5 m.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường phù hợp với nội dung quyết định này. UBND huyện Quốc Oai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan công bố hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND thành phố phê duyệt.

chọn