Hà Nội giao Sở Tài Nguyên và Môi trường xử lí các dự án chậm triển khai

UBND TP Hà Nội vừa có văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, xử lí các dự án có sử dụng đất, đã được giao đất chậm triển khai trên địa bàn.

Trong văn bản gửi các Sở, Ban, ngành đơn vị trực thuộc thành phố về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của UBND TP Hà Nội nhấn mạnh cần tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lí đất đai, đầu tư xây dựng. Tập trung đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lục.

Theo đó, Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và chính sách của Thành phố.

Tan_Hoang_Minh__Hang_Bai_zing

Các chủ đầu tư được giao đất nhưng chậm triển khai sẽ bị xử lí. (Ảnh: Zing).

Sở Tài Nguyên cần tiếp tục triển khai quyết liệt công tác rà soát, xử lí các dự án có sử dụng đất đã được giao đất chậm triển khai trên địa bàn. Lập danh sách từng chủ đầu tư có dự án vi phạm, xác định rõ nội dung, mức độ, tính chất vi phạm để xử lí kiên quyết theo quy định.

Một trong những vấn đề nhức nhối là vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất rừng cũng được TP nhắc đến. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với Sở Nông nghiệp hướng dẫn, chỉ đạo theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND TP chỉ đạo các quận, huyện, Thị xã xử lí dứt điểm các vi phạm trên.

Rà soát toàn diện công tác cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các tổ chức, nhất là các cơ sở tôn giáo, tập trung giải quyết khó khăn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để tăng tỉ lệ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo.

Một trong những nhiệm vụ của Sở Tài Nguyên và Môi trường trong thời gian tới là đánh giá toàn diện, phân loại, xác định nguyên nhân, tồn tại, khó khăn và chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND TP chỉ đạo giải quyết đối với công tác giao đất dịch vụ, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ công tác giao đất dịch vụ trên địa bàn....

Liên quan đến vấn đề các dự án được giao đất nhưng chậm triển khai, hồi tháng 9/2018 Hà Nội đã rà soát danh mục 383 dự án có sử dụng đất chậm tiến độ trên địa bàn Thành phố. Đến nay đã chấm dứt hoạt động 30 dự án, đang thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của 5 dự án.

Trong giai đoạn 2012 - 2017 toàn thành phố Hà Nội có 161 dự án có dấu hiệu vi phạm, chiếm tỉ lệ 23,1% số dự án được giao đất. Trong đó có 40 dự án chậm đưa đất vào sử dụng trên 12 tháng liên tục kể từ khi được giao đất trên thực địa, 47 dự án chậm tiến độ thực hiện trên 24 tháng và 22 dự án chậm hoàn thành công tác, 4 dự án chậm nghĩa vụ tài chính.

Một loạt các dự án khác sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho thuê lại không đúng quy định của pháp luật.

chọn