Hà Nội hướng dẫn thủ tục qui hoạch xây dựng cụm công nghiệp ngoài khu vực phát triển đô thị

UBND TP Hà Nội vừa ban hành giải pháp tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến thủ tục qui hoạch xây dựng các cụm công nghiệp thuộc khu vực ngoài phạm vi phát triển đô thị trên địa bàn TP.
Hà Nội hướng dẫn thủ tục qui hoạch xây dựng cụm công nghiệp ngoài khu vực phát triển đô thị - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Kinh tế Đô thị).

Theo đó, Hà Nội đưa ra giải pháp phân loại và giải quyết thủ tục qui hoạch 3 trường hợp Cụm công nghiệp, cụ thể:

Đối với Cụm công nghiệp có trong Qui hoạch xây dựng và có trong Qui hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội: giao UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt qui hoạch chi tiết và lấy ý kiến thống nhất của Sở Qui hoạch Kiến trúc.

Đối với Cụm công nghiệp có trong Qui hoạch xây dựng nhưng không có trong Qui hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội hoặc ngược lại: giao Sở Công thương chủ trì cùng Sở Qui hoạch Kiến trúc rà soát từng trường hợp cụ thể, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định từng trường hợp.

Với những Cụm công nghiệp không đáp ứng các điều kiện nói trên, tạm thời giữ nguyên hiện trạng tồn tại Cụm công nghiệp (có thời hạn), từng bước di dời, chuyển đổi chức năng theo Qui hoạch chung Thủ đô được duyệt.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Qui hoạch Kiến trúc, Sở Công thương cùng các Sở, ban, ngành liên quan giải quyết thủ tục qui hoạch, đầu tư, đất đai theo hướng dẫn của TP.

chọn