Hà Nội lập đoàn kiểm tra liên ngành thu hồi loạt dự án bỏ hoang

UBND TP Hà Nội quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành rà soát, lập hồ sơ xử lý đối với các dự án quá gia hạn nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành rà soát, lập hồ sơ xử lý đối với các dự án đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Hà Nội sẽ mạnh tay thu hồi các dự án bỏ hoang  - Ảnh 1.

TP Hà Nội còn 350 dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai còn tồn tại vi phạm từ thời điểm trước giám sát năm 2018 và phát sinh thêm từ năm 2018 đến nay. (Ảnh minh họa: Kiều Anh).

Cụ thể, TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành và UBND các quận, huyện có liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức nhưng chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai. Các dự án này đã được UBND thành phố gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 nhưng hết thời gian gia hạn vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Căn cứ quy định của Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thi hành, Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thu hồi đất đã giao, đã cho thuê và báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. 

Đối với các trường hợp bất khả kháng, đề xuất không lập hồ sơ thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đoàn kiểm tra liên ngành cần làm rõ lý do, nguyên nhân cụ thể theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần đề xuất phương án xử lý, giải quyết và phối hợp, xin ý kiến các đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất, trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo trình TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, ngày 28/7, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã có báo cáo về kết quả tái giám sát tình hình quản lý các dự án sử dụng đất, triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, TP Hà Nội còn 350 dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai còn tồn tại vi phạm từ thời điểm trước giám sát năm 2018 và phát sinh thêm từ năm 2018 đến nay.

Trong số này, có 63 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, chậm triển khai theo quyết định được phê duyệt; 287 dự án đã được giao đất chậm triển khai, vi phạm Luật đến thời điểm tháng 5/2021.

Ngày 13/8, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành văn bản việc thực hiện các nội dung kiến nghị của HĐND thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2023 việc đôn đốc, kiểm tra, xử lý các dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất

Cùng với đó, các cơ quan tạo điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc, thực hiện chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi đất do không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

chọn