Hà Nội sẽ tái giám sát, mạnh tay với dự án bỏ hoang, sai quy hoạch

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tái giám sát các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thủ đô.

HĐND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố tái giám sát việc thực hiện kết luận về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong thời gian tới, HĐND TP sẽ làm việc trực tiếp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và UBND các quận, huyện có dự án chậm triển khai và giám sát, khảo sát trực tiếp một số dự án chậm triển khai, chậm khắc phục vi phạm theo kết luận giám sát của HĐND TP Hà Nội.

Nội dung giám sát gồm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các kết luận giám sát, kiến nghị của HĐND thành phố về quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách; tiếp tục đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố theo Luật Đất đai năm 2003 và năm 2013; tập trung từ năm 2012 đến hết năm 2020.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, tổng hợp danh sách các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai đã được xử lý, chưa được xử lý theo kết luận giám sát của HĐND thành phố.

Ngoài ra, Đoàn giám sát cũng tổng hợp những tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và kiến nghị với các cơ quan hữu quan về công tác quản lý đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn.

Qua đó, Đoàn giám sát đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm sử dụng đất hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Bên cạnh đó, UBND TP sẽ tổ chức thực hiện đăng công khai định kỳ 6 tháng/lần trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố, các phương tiện thông tin đại chúng về danh mục các dự án chậm triển khai, các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, vi phạm Luật đất đai. 

Thành phố sẽ không giao đất, giao dự án mới cho các tổ chức đang có dự án chậm triển khai, có vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai, có dự án xây dựng sai quy hoạch, sai phép.

Hà Nộị yêu cầu các nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án trên địa bàn cam kết thực hiện đúng tiến độ các công trình đã được phê duyệt, có kế hoạch, lộ trình cụ thể khắc phục các vi phạm. 

HĐND TP yêu cầu UBND TP có giải pháp đồng bộ trong xử lý, kiên quyết thu hồi đất những dự án chậm triển khai kéo dài do nguyên nhân chủ quan, chủ đầu tư cố tình chây ỳ không thực hiện dự án dù đã giải phóng mặt bằng xong và sớm đưa đất đã thu hồi vào sử dụng theo đúng mục đích, quy hoạch.

chọn
Hình ảnh xây dựng tuyến nối đường Võ Nguyên Giáp đến trung tâm hành chính huyện Đông Anh
Tuyến đường nối đường Võ Nguyên Giáp đến khu vực quy hoạch TTHC huyện Đông Anh, Hà Nội dài hơn 2 km đang triển khai xây dựng.