Hà Tĩnh đấu giá 27 lô đất tại huyện Nghi Xuân, khởi điểm từ 880 triệu đồng/lô

27 lô đất tại các vùng Quy hoạch xen dắm dân cư thôn 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích từ 160,2 m2/lô đến 259,5 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Tiên Điền vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Nghi Xuân .

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 27 lô đất tại các vùng Quy hoạch xen dắm dân cư thôn 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích các lô đất từ 160,2 m2/lô đến 259,5 m2/lô. 27 lô đất có mức giá khởi điểm từ 880 triệu đồng/lô đến hơn 1,49 tỷ đồng/lô.

Số lô

Diện tích

( m2)

Giá khởi điểm

 (Đvt: Đồng)

Tiền đặt trướ (Đvt: Đồng)

Bước giá (Đvt: Đồng)

Tiền đơn

 (Đvt: Đồng)

Quy hoạch xen dắm dân cư thôn 5, xã Xuân Lĩnh

01

200,7

         1.103.850.000  

     200.000.000  

        45.000.000  

         500.000  

02

195,6

         1.075.800.000  

     200.000.000  

        44.000.000  

         500.000  

03

190,5

         1.047.750.000  

     200.000.000  

        42.000.000  

         500.000  

04

185,4

         1.019.700.000  

     200.000.000  

        41.000.000  

         500.000  

05

180,2

            991.100.000  

     150.000.000  

        40.000.000  

         500.000  

06

175,1

            963.050.000  

     150.000.000  

        39.000.000  

         500.000  

07

170,1

            935.550.000  

     150.000.000  

        38.000.000  

         500.000  

08

163,7

            900.350.000  

     150.000.000  

        37.000.000  

         500.000  

09

169,8

            933.900.000  

     150.000.000  

        38.000.000  

         500.000  

10

163,8

            900.900.000  

     150.000.000  

        37.000.000  

         500.000  

11

167,8

            922.900.000  

     150.000.000  

        37.000.000  

         500.000  

12

161,9

            890.450.000  

     150.000.000  

        36.000.000  

         500.000  

 

13

 

165,6

            910.800.000  

     150.000.000  

        37.000.000  

         500.000  

14

168,6

            927.300.000  

     150.000.000  

        38.000.000  

         500.000  

15

162,9

            895.950.000  

     150.000.000  

        36.000.000  

         500.000  

16

166,3

            914.650.000  

     150.000.000  

        37.000.000  

         500.000  

17

161,9

            890.450.000  

     150.000.000  

        36.000.000  

         500.000  

21

160,0

            880.000.000  

     150.000.000  

        36.000.000  

         500.000  

22

165,8

            911.900.000  

     150.000.000  

        37.000.000  

         500.000  

23

163,0

            896.500.000  

     150.000.000  

        36.000.000  

         500.000  

24

160,2

            881.100.000  

     150.000.000  

        36.000.000  

         500.000  

25

167,5

            921.250.000  

     150.000.000  

        37.000.000  

         500.000  

26

164,1

            902.550.000  

     150.000.000  

        37.000.000  

         500.000  

28

167,1

            919.050.000  

     150.000.000  

        37.000.000  

         500.000  

29

245,1

         1.490.208.000  

     230.000.000  

        60.000.000   

         500.000  

30

205,7

         1.131.350.000  

     200.000.000  

        46.000.000  

         500.000  

 

31

259,5

         1.492.125.000  

     230.000.000  

        60.000.000  

         500.000  

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 16h ngày 26/11 tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Điền.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá vào ngày 25/11 và ngày 26/11 (trong giờ hành chính), người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Tiên Điền để được hướng dẫn.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá và nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Tiên Điền.

Thời gian địa điểm bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu vào buổi chiều từ 14h đến 16h ngày 26/11 tại trụ sở UBND xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian niêm phong thùng phiếu trả giá vào 16h ngày 26/11 tại hội trường UBND xã Xuân Lĩnh. Buổi công bố giá được tổ chức vào ngày 29/11 tại hội trường UBND xã Xuân Lĩnh.

Thông tin liên hệ: UBND xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Công ty đấu giá hợp danh Tiên Điền, địa chỉ số nhà 146 đường Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại 0945.888.265 - 0971.091.486.

chọn
Lộ trình sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu bám sát và thực hiện tốt việc sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang.